PITax.pl dla OPP

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Dobroczyńcy

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi." ― Jan Paweł II
Dołącz do naszych Dobroczyńców!


Platine.pl Odpowiedzialność to luksus

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i

Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat”

KRS 0000019410
Pobierz-pit-button

 

CLOSE