IV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu ,,Usłyszeć Świat”

Warszawa dnia 20 maja 2013

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „ Usłyszeć Świat” zaprasza na IV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu ,,Usłyszeć Świat”, które odbędzie się 20 czerwca 2013r (czwartek) o godzinie 19.00 (pierwszy termin) oraz dnia 20 czerwca (czwartek) o godzinie 19.15 (drugi termin) w Warszawie ul. Kochanowskiego 33 A (sala konferencyjna) w Ośrodku Terapii Rodzin Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia ,,Usłyszeć Świat”

Porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania
  2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego
  3. Zmiana do statutu. Proponowana zmiana statutu Stowarzyszenia dot. Rozdziału IV punktu 26.
  4. Uzupełniające wybory do składu Zarządu
  5. Wybór Komisji Rewizyjnej
  6. Wysokość składki członkowskiej
  7. Dyskusja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku , dla których zostało zwołane. Do 30 dnia zarząd zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków, o porządku i terminie Walnego.


Pomóż Światu nas usłyszeć! Każdy, nawet najmniejszy gest, wspomagający naszą akcję jest dla nas bezcenny. Prosimy Cię o 'lubienie', 'tweetowanie' i 'plusiki'. Dziękujemy! :)
Napisano w Aktualności
Dołącz do nas!