Podsumowanie akcji ‚Warto odkręcać’

dobroczyncyZarząd Stowarzyszenia pragnie podziękować wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w akcję Warto odkręcać.

Wspólnymi siłami udało nam się uzbierać nakrętki na łączną kwotę – 16.500,00 PLN

Środki te wykorzystaliśmy na wkłady własne do programów realizowanych w naszym Ośrodku Terapii.

PFRON realizowane były dwa zadania:

,,Szkolenia dla nieprofesjonalistów – chcę wiedzieć więcej’’

Całkowite koszty projektu 14950,00 zł

Wkład własny Stowarzyszenia przeznaczony na realizację projektu 922,00 zł

,,Kompleksowe i systematyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu i mowy’’

Całkowite koszty projektu 257712,00 zł

Wkład własny Stowarzyszenia przeznaczony na realizację projektu 13333,00 zł

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

„Profilaktyka i integracja jako forma zagospodarowania czasu wolnego”

Całkowite koszty projektu 26700,00 zł

Wkład własny Stowarzyszenia przeznaczony na realizację projektu 1400,00zł

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Wsparcie dzieci w wieku wczsenoszkolnym i przedszkolnym

,,Wczesna edukacja dzieci z wadą słuchu”

Całkowite koszty projektu 437050,00 zł

Wkład własny Stowarzyszenia przeznaczony na realizację projektu 8750,00zł

Pozostała brakująca kwota na uzupełnienie wkładów własnych została pokryta z odpisu 1%


Pomóż Światu nas usłyszeć! Każdy, nawet najmniejszy gest, wspomagający naszą akcję jest dla nas bezcenny. Prosimy Cię o 'lubienie', 'tweetowanie' i 'plusiki'. Dziękujemy! :)
Napisano w Aktualności
Dołącz do nas!