Praktyki wspomagane

praktyki wspomaganepraktyki wspomagane2 praktyki wspomagane1

Niepełnosprawność intelektualna wiąże się nie tylko z istotnym obniżeniem w zakresie funkcjonowania intelektualnego, ale również deficytem w zakresie kompetencji komunikacyjnych oraz społecznych. Zadaniem szkoły ponadpodstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest więc przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. Właśnie dlatego niezwykle ważną częścią procesu nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną jest organizowanie praktyk wspomaganych. W szkole przysposabiającej do pracy praktyki wspomagane odbywają się przy wsparciu nauczyciela, który pełni rolę trenera pracy – pomaga w nabywaniu umiejętności zawodowych, zaradności społecznej oraz prawidłowego odgrywania ról społecznych. Nadrzędnym celem praktyk wspomaganych jest jednak praktyczna nauka czynności zawodowych, dzięki którym osoba niepełnosprawna ma szansę na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną praca ma nie tylko wartość ekonomiczną, ale również przyczynia się do wszechstronnego rozwoju, zaspokojenia potrzeby samorealizacji, wzrostu poczucia własnej wartości.

praktyki wspomagane5

praktyki wspomagane6

praktyki wspomagane4

Od lutego 2018 roku Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu   „USŁYSZEĆ ŚWIAT” udostępnia miejsca praktyk dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami, ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14. Na terenie ośrodka stowarzyszenia w Warszawie, przy ul. Nocznickiego 13a, uczniowie mają szansę nauczyć się wykonywania prac porządkowych, często zaczynając od podstaw – nauka zamiatania za pomocą szczotki, mycia podłogi mopem, doboru odpowiednich detergentów, obsługi odkurzacza, itp. Przy wsparciu dwóch nauczycieli – trenerów pracy – uczniowie sprzątają pomieszczenia ośrodka, ucząc się dokładności, wytrwałości w doprowadzaniu zleconych prac do końca, współpracy ze sobą oraz co najważniejsze, mają możliwość kontaktu z osobami spoza szkoły. Nie bez znaczenia jest również to, że dojazd do miejsca praktyk odbywa się komunikacją miejską, podczas którego uczniowie rozwijają swoje kompetencje społeczne.

praktyki wspomagane3

Wśród pracodawców wciąż można zauważyć opór w kontakcie zawodowym z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
W dużej mierze wynika to z niewiedzy i lęku przed tym, jak z takimi osobami pracować. Bardzo ważne jest zatem to, aby przełamywać stereotypy. Pani Prezes Stowarzyszenia „Usłyszeć Świat” Elżbieta Osowiecka dojrzała potencjał w uczniach naszej szkoły, nie bała się przeorganizować życia ośrodka po to, aby mieli okazję się uczyć i zdobywać nowe doświadczenia. W imieniu uczniów składamy podziękowania za wsparcie, dobre słowo i ludzką życzliwość.

 

 

 

Marta Kłódkiewicz

nauczyciel – trener pracy

Szkoła Przysposabiająća do Pracy nr 5

w Zespole Szkół Specjalnych nr 85

im. Eunice Kennedy Shriver

ul. Elektoralna 12/14 Warszawa


Pomóż Światu nas usłyszeć! Każdy, nawet najmniejszy gest, wspomagający naszą akcję jest dla nas bezcenny. Prosimy Cię o 'lubienie', 'tweetowanie' i 'plusiki'. Dziękujemy! :)
Napisano w Aktualności
Dołącz do nas!