V Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „ Usłyszeć Świat” zaprasza na V Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu ,,Usłyszeć Świat”, które odbędzie się 8 Maja 2014 (czwartek) o godzinie 19:00 (pierwszy termin) oraz dnia 8 Maja 2014 (czwartek) o godzinie 19:15 (drugi termin) w Warszawie ul. Kochanowskiego 33A sala I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania
  2. Wybór komisji skrutacyjnej i sekretarz
  3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego – zatwierdzenie
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami – zatwierdzenie
  5. Przedstawienie sprawozdania z komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2013
  6. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
  7. Wybór nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
  8. Ogłoszenie wyników wyboru
  9. Dyskusja nad bieżącymi sprawami Stowarzyszenia

Pomóż Światu nas usłyszeć! Każdy, nawet najmniejszy gest, wspomagający naszą akcję jest dla nas bezcenny. Prosimy Cię o 'lubienie', 'tweetowanie' i 'plusiki'. Dziękujemy! :)
Napisano w Aktualności
Dołącz do nas!