Stowarzyszenie

Misja Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat”

Jesteśmy organizacją non profit o statusie organizacji pożytku publicznego.

Członkami naszego Stowarzyszenia są rodzice dzieci z uszkodzonym narządem słuchu oraz specjaliści, którzy z racji wykonywanego zawodu m.in. logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, surdologopedzi, surdopedagodzy pragną zwiększyć szanse życiowe dzieci i młodzieży z wadą słuchu, a także ludzie życzliwi naszym podopiecznym.

Nasza działalność skierowana jest na wspomaganie szeroko pojętej rehabilitacji głuchoty.

Służymy pomocą samym dzieciom i młodzieży w sprawach związanych z problemem niedosłuchu oraz osobom zajmującym się tą problematyką, czyli rodzinom, opiekunom przedszkolnym, nauczycielom, specjalistom.

Organizujemy:

  • turnusy rehabilitacyjne, podczas których dzieci uczestniczą w bardzo aktywnej i zindywidualizowanej rehabilitacji,
  • integracyjne  imprezy okolicznościowe dla dzieci,
  • szkolenia dla ich rodziców, w tym szczególną opieką otaczamy rodziców głuchych,
  • szkolenia dla osób zawodowo zajmujących się naszymi podopiecznymi

Prowadzimy kompleksową pomoc dla około 120 rodzin  w Ośrodku Terapii Rodzin Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Warszawie, ul. Kochanowskiego 22

Współpracujemy z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi, jak również z urzędami odpowiedzialnymi za opiekę nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Nieustannie rozszerzamy naszą działalność, ponieważ widzimy duże potrzeby w zakresie niesienia pomocy dzieciom z uszkodzonym narządem słuchu na wielu płaszczyznach ich życia.

Nasze Stowarzyszenie powstało formalnie 4 kwietnia 2000 roku na bazie Rady Rodziców działającej od 1998 roku przy Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Polskiego Związku Głuchych w Warszawie. Głównym celem Stowarzyszenia jest rozszerzenie form wielospecjalistycznej terapii dzieci niesłyszących i niedosłyszących przy kurczących się możliwościach placówek rehabilitacyjnych . Jest ono również odpowiedzią na stan zagrożenia dla rehabilitacji tych dzieci spowodowany niestabilną sytuacją poradni na terenie całego kraju (reforma służby zdrowia).

Statut Stowarzyszenia oraz Deklaracja przystąpienia do pobrania w zakładce Pliki.


Pomóż Światu nas usłyszeć! Każdy, nawet najmniejszy gest, wspomagający naszą akcję jest dla nas bezcenny. Prosimy Cię o 'lubienie', 'tweetowanie' i 'plusiki'. Dziękujemy! :)
Dołącz do nas!