Literatura

Literatura ogólnorozwojowa dla dzieci

„Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwszej rodziny.”, A. Faber E. Mazlish, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1994

„Jak mówić, żeby dzieci słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci mówiły.”, A. Faber E. Mazlish, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1996

„Zabawy matematyczne i logiczne w przedszkolu”, M. –L. Winninger, Wydawnictwo Cyklady, W-wa 1999 – gry

„Zajęcia twórcze w przedszkolu. Przedmioty i obrazy.” S. Dorance, Wydawnictwo Cyklady, W-wa 1999 – zabawy plastyczne

„Wprowadzenie do nauki pisania”, D. Berthet, Wydawnictwo Cyklady, W-wa 2002

„Zabawy relaksujące dla przedszkolaków”, D. Chauvel, Ch. Noret, Wydawnictwo Cyklady, W-wa 2002 – dużo ćwiczeń oddechowych dla maluchów i nie tylko

„Zajęcia muzyczne w przedszkolu. Grupy młodsze.”, A. i J.-M. Versini, M. –N. Biguet, Wydawnictwo Cyklady, W-wa 2002 – zabawy z dźwiękami, piosenki – scenariusze zajęć.

„Zajęcia muzyczne w przedszkolu. Grupy starsze.”, B. Gallen, C. Toupet, F. Simon, Wydawnictwo Cyklady, W-wa 2002

„Gry i zabawy z niemowlakami”, J. Silberg, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2006

„Gry i zabawy z maluchami”, J. Silberg, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2005

Literatura specjalnie dla rodziców dzieci z wadami słuchu

5 paluszków u ręki. Elementarz języka migowego, WSiP, Warszawa 1998.

Buryn U., Hulboj T., Kowalska M., Podziemska T. Mój uczeń nie słyszy, MEN, Warszawa 2001.

Cieszyńska J. Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego, Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

Csanyi Y. Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, WSiP, Warszawa 1994.

Eckert U., Stecewicz A. (red.) Dziecko z wadą słuchu i jego problemy, Materiały z VI Otikongresu, konferencji naukowej z okazji XXXV lat pracy Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie, PZG Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, Szczecin 1998.

Eckert U., Stecewicz A.(red.) Rewalidacja małego dziecka z wada słuchu w rodzinie, Materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej z okazji nadania imienia Marii Góralówny Specjalistycznemu Ośrodkowi Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie, PZG Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu im. M. Góralówny, Szczecin 2000.

Gałkowski T., Stawowy-Wojnarowska I. Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1990.

Góralówna M. Co robić? Moje dziecko nie słyszy… PZWL, Warszawa1962.

Góralówna M. Potrzeby wychowawcze małego dziecka głuchego, WSiP, Warszawa 1985.

Góralówna M., Domańska A. Dziecko niesłyszące w rodzinie, PZWL, Warszawa 1966.

Góralówna M., Hołyńska B. Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu, PZWL, Warszawa 1992.

Kobosko J. (red.) Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu (Seria: Zaburzenia słuchu nr 3), Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszacych i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa 1998.

Kobosko J. (red.) Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu, wydanie drugie zmienione i rozszerzone (Seria: Zaburzenia słuchu nr 5), Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa 1999.

Kobosko J. (red.) Bliżej życia. Materiały dla rodziców dzieci i młodzieży z wadą słuchu (Seria: Zaburzenia słuchu nr 8), Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszacych i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa 2001.

Kobosko J., Kosmalowa J. Dzieci z uszkodzonym słuchem (Seria: One są wśród nas), CMPP–P MEN, Warszawa 1997.

Korzon A. Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów głuchych, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1996.

Korzon A. (red.) Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu, Wydawnictwo „Intrograf”, Katowice 1994.

Kosmalowa J. Gdy już wiesz, że Twoje dziecko nie słyszy, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszacych i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi” Warszawa 2000.

Kosmalowa J.(red.) Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu w szkole powszechnej i przedszkolu. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców (Seria: Zaburzenia słuchu nr 1), IFPS, Warszawa 1997.

Kosmalowa J. (red.) Rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu. Standardy, programy i projekty organizacyjne w Programie Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce (Seria: Zaburzenia słuchu nr 7), IFPS, Warszawa 2001.

Krakowiak K., Panasiuk M. Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem (Seria: Komunikacja językowa i jej zaburzenia nr 5), UMCS, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin 1992.

Krakowiak K., Sękowska J. Mówimy z fonogestami, Przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, WSiP, Warszawa 1996.

Kupisiewicz M. Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wada słuchu, WSiP, Warszawa 1996.

Listy o wychowaniu dziecka głuchego. Poradnik dla rodziców, WSiP, Warszawa 198

Löwe A. Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić, Media Rodzina, Poznań 1999.

Löwe A. Rozwijanie słuchu w zabawie, PZWL, Warszawa 1983.

Löwe A. Wychowanie słuchowe. Historia – metody – możliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Löwe A. Wybór pism. Warszawa-Szczecin 1990

Mamo naucz mnie rozumieć. Poradnik dla rodziców dzieci niedosłyszących, Okręgowa Poradnia Rehabilitacji Dzieci z Wadami Słuchu w Szczecinie, Szczecin 1974.

Müller R. J. Słyszę, ale nie wszystko, WSiP, Warszawa 1997.

Olczykowska D. (red.) Wskazówki metodyczne do pracy z dzieckiem z wadą słuchu w przedszkolu i szkole masowej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu LOGO–MED, Opole 2002.

Ossowski R. (red.) Trudności w komunikowaniu się osób z uszkodzonym słuchem. Socjalizacja i rehabilitacja, WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.

Perier O. Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu, WSiP, Warszawa 1992.

Pietrzak W. Język migany w szkole 2, wydanie drugie zmienione, WSiP, Warszawa 1992.

Prałat-Pyrzewicz I., Bajewska J. Język migany w szkole 3, wydanie drugie zmienione, WSiP, Warszawa 1994.

Rakowska A. Jak porozumiewają się dzieci niesłyszące z osobami słyszącymi, Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

Rosier H. Wychowanie słuchowe (Seria: Zaburzenia słuchu nr 2), IFPS, Warszawa 1997.

Schmid–Giovannini S. Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym słuchem, Polski Komitet Audiofonologii, Warszawa 1995.

Szczepankowski B. Język migany w szkole 1, wydanie trzecie zmienione, WSiP, Warszawa 1988.

Szczepankowski B. Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans. WSiP, Warszawa 1999.

Szczepankowski B. Oczy pomagają słyszeć, Podręcznik odczytywania mowy z ust, PZG, Warszawa 1973.

Szkolny słownik języka migowego, Oficyna Wydawnicza VINEA, Bydgoszcz 1993.

Szuchnik J. Poprzez słuchanie do słowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa 2000.

Szuchnik J. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dziecka z wadą słuchu. Wybór materiałów metodycznych dla rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa 2002.

Wyczesany J. (red.) Dziecko z wadą słuchu w szkole podstawowej, Wydawnictwo „Sponsor”, Kraków 1992.

Zalewska M. Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Psychiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju tożsamości dziecka głuchego i dziecka z opóźnionym rozwojem mowy, Jacek Santorski & CO Wydawnictwo, Warszawa 1998.


Pomóż Światu nas usłyszeć! Każdy, nawet najmniejszy gest, wspomagający naszą akcję jest dla nas bezcenny. Prosimy Cię o 'lubienie', 'tweetowanie' i 'plusiki'. Dziękujemy! :)
Dołącz do nas!