Nasze osiągnięcia

ROK 2013

Podobnie jak w latach ubiegłych wysoko wyspecjalizowana kadra prowadziła terapie dzieci z wadą słuchu i innymi sprzężeniami.

Łącznie przeprowadzono 4395 oddziaływań i porad terapeutycznych.

Zajęcia prowadzone w Ośrodku miały charakter działań diagnostycznych oraz terapeutycznych. Specjaliści po przeprowadzeniu diagnozy oraz ustaleniu programu pracy z dzieckiem i współpracy z jego rodziną prowadzili terapię indywidualną i grupową dla dzieci oraz poradnictwo dla opiekunów. Rodzice uczestniczyli we wszystkich zajęciach wspólnie z dzieckiem, korzystali z indywidualnego i grupowego poradnictwa w zakresie umiejętności uczenia własnego dziecka, jego wychowania oraz w terapii pomagającej zaakceptować swoją sytuację życiową.

Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                                Niepełnosprawnych przeprowadziliśmy z naszymi podopiecznymi:

 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia pedagogiczne;
 • zajęcia multimedialne;
 • zajęcia z psychologiem;
 • logorytmikę.

Realizowaliśmy również program psychoedukacyjny oraz edukacyjno-korekcyjny dla dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego pt. „Profilaktyka i integracja jako forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z wadą słuchu” dofinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany.

Były to zajęcia:

 • program pt. „Oswoić emocje”;
 • zajęcia rekreacyjne z końmi;
 • warsztaty „Jestem samodzielny”;
 • wyjścia do kina;
 • wyjścia do teatru;
 • wyjścia do muzeum.

W roku szkolnym 2012/2013 dzięki dofinansowaniu przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i PFRON realizowaliśmy i realizujemy program wczesna edukacja dzieci  z wadą słuchu

W ramach tego zadania zrealizowaliśmy:

 • indywidualne zajęcia pedagogiczne,
 • indywidualne zajęcia logopedyczne
 • indywidualne zajęcia psychologiczne

Specjaliści z Ośrodka pomagali rodzinom również w zakresie załatwiania spraw bieżących m.in. takich jak: poszukiwanie placówek do nauki dla dzieci niesłyszących z dodatkowymi deficytami rozwojowymi, przygotowywanie dokumentów do orzecznictwa czy dodatkowych godzin nauczania, sporządzanie indywidualnych opinii specjalistycznych dla różnego typu placówek.

Poza podstawową w/w działalnością, w roku 2013 Stowarzyszenie zorganizowało:

Przy wsparciu Fundacji Bankowej w dn. 9.06.2013 Stowarzyszenie współorganizowało z gminą Bielany Piknik integracyjny „Powitanie Lata”  na Osiedlu Piaski. Wolontariusze Citi Handlowy w ramach projektu „Wyjrzeć na Świat” pomimo pogodowej nawałnicy wspierali nasze działania podczas bardzo okrojonego programu Pikniku.

W czerwcu Pracownicy Citi Handlowy w ramach działalności woluntarystycznej przeprowadzili remont Ośrodka Terapii

W dniu 20.06.2013 roku zostało zwołane Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w celu uzupełnienia składu Zarządu, powołania nowej Komisji Rewizyjnej oraz omówienia aktualnej sytuacji Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie zostało objęte patronatem przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga, dzięki czemu w ramach projektu „Wyjrzeć na Świat” odbyła się akcja remontowa i doposażeniowa naszego Ośrodka.            W akcji uczestniczyli pracownicy ośrodka, rodzice i pracownicy banku       Po wakacjach dzieci wróciły do czystych, odmalowanych gabinetów, w których dzięki nowym pomocom mogły kontynuować terapię słuchu i mowy.
 1. W okresie od 29 VI do 9VII odbył się turnus rehabilitacyjny w Sulęczynie, z którego skorzystało 20 najmłodszych dzieci z wadą słuchu, rodzice i rodzeństwo. Terapię prowadziło 9 specjalistów. Nasi podopieczni, w czasie wyjazdu brali udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych, a rodzice w szkoleniach warsztatowych. Rodziny poddawane były szeroko rozumianej rehabilitacji – bale, spacery, zajęcia sportowo-rekreacyjne. Celem turnusu jest zintensyfikowanie procesu rehabilitacji i zintegrowanie rodzin z podobnymi problemami.
 1. W listopadzie 2013 Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło dwa bezpłatne dwudniowe warsztaty szkoleniowe pt. „Chcę wiedzieć więcej”. Zarówno szkolenie dla rodziców i bliskich dziecka z wadą słuchu jak i szkolenie dla nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych cieszyło się dużym zainteresowaniem. Kolejny raz utwierdzamy się w przekonaniu, że tego typu warsztaty są bardzo potrzebne i przyczyniają się do lepszego funkcjonowania dzieci z wadą słuchu wśród „słyszącego” otoczenia. W szkoleniach uczestniczyło 75 osób
 1. Na przełomie września i października 2012 rozpoczęliśmy akcję zbierania plastikowych nakrętek „Warto odkręcać” . Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców chcących w ten sposób wspierać rozwój Stowarzyszenia.
 1.  Specjaliści pracujący w naszym Ośrodku aktywnie uczestniczyli w różnego typu konferencjach, warsztatach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.
 1.  Członkowie Zarządu brali udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany.
 1. 4 grudnia 2013r podczas uroczystej gali wolontariatu Pani Anna Figat,           Pan Marek Gałęziowski i Pan Cezary Popowski odebrali dyplomy i statuetki za całokształt działalności wolontarystycznej na rzecz naszego Stowarzyszenia
 1. Stowarzyszenie „Usłyszeć Świat” na stałe utrzymuje kontakty z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz placówkami przedszkolnymi i szkolnymi opiekującymi się naszymi dziećmi.

 

ROK 2012

Na dzień 31 grudnia 2012 roku pod opieką Stowarzyszenia w  Ośrodku  Terapii  było 120 dzieci wraz z rodzinami.

Grupa 18 specjalistów, w tym: surdologopedzi, surdopedagodzy, neurologopedzi, psychoterapeuta, psycholog, nauczyciel informatyki i trener rodzin, lingwiści prowadzili systematyczną, specjalistyczną terapię indywidualną i grupową dzieci z wadą słuchu oraz wspomagali rodziny poprzez indywidualne poradnictwo. Stowarzyszenie zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnią i bogatą praktyką w zakresie pomocy dziecku z wadą słuchu i jego rodzinie. Wśród specjalistów znajdują się wykładowcy wyższych uczelni.

Łącznie przeprowadzono 3500 oddziaływań i porad terapeutycznych.

Zajęcia prowadzone w Ośrodku miały charakter działań diagnostycznych oraz terapeutycznych. Specjaliści po przeprowadzeniu diagnozy oraz ustaleniu programu pracy z dzieckiem i współpracy z jego rodziną prowadzili terapię indywidualną i grupową dla dzieci oraz poradnictwo dla opiekunów. Rodzice uczestniczyli we wszystkich zajęciach wspólnie z dzieckiem, korzystali z indywidualnego i grupowego poradnictwa w zakresie umiejętności uczenia własnego dziecka, jego wychowania oraz w terapii pomagającej zaakceptować swoją sytuację życiową.

Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                                Niepełnosprawnych przeprowadziliśmy z naszymi podopiecznymi:

 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia pedagogiczne;
 • zajęcia multimedialne;
 • zajęcia z psychologiem;
 • logorytmikę.

Realizowaliśmy również program psychoedukacyjny oraz edukacyjno-korekcyjny dla dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego pt. „Profilaktyka i integracja jako forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z wadą słuchu” dofinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany.

Były to zajęcia:

 • program pt. „Oswoić emocje”;
 • zajęcia rekreacyjne z końmi;
 • warsztaty „Jestem samodzielny”;
 • wyjścia do kina;
 • wyjścia do teatru;
 • wyjścia do muzeum;
 • jazda wozami po Puszczy Kampinowskiej – ognisko.

W roku szkolnym 2012/2013 dzięki dofinansowaniu przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i PFRON realizowaliśmy i realizujemy programy rozwijające różne zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży w zakresie wykraczającym poza program szkolny, z uwzględnieniem zadania: Innowacyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży mające na celu zniwelowanie różnic edukacyjnych w Warszawie.

W ramach tego zadania realizujemy:

 • zajęcia pedagogiczne, grupowe „Podróże małe i duże”;
 • zajęcia lingwistyczne indywidualne z j. niemieckiego;
 • zajęcia lingwistyczne indywidualne z j. angielskiego;
 • zajęcia lingwistyczne grupowe z j.angielskiego;
 • blok matematyczno-przyrodniczy.

Specjaliści z Ośrodka pomagali rodzinom również w zakresie załatwiania spraw bieżących m.in. takich jak: poszukiwanie placówek do nauki dla dzieci niesłyszących z dodatkowymi deficytami rozwojowymi, przygotowywanie dokumentów do orzecznictwa czy dodatkowych godzin nauczania, sporządzanie indywidualnych opinii specjalistycznych dla różnego typu placówek.

Poza podstawową w/w działalnością, w roku 2012 Stowarzyszenie zorganizowało:

 1. 11.02.2012 Stowarzyszenie zorganizowało Bal Karnawałowy dla swoich podopiecznych w murach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niedosłyszących w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej. Oprócz zabawy tanecznej oraz licznych konkursów dzieci odwiedził Mikołaj. Radość z otrzymanych prezentów oraz z miłej zabawy była ogromna.
 1. W dniu 14.06.2012 roku na wniosek Komisji Rewizyjnej zostało zwołane Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia w celu omówienia aktualnej sytuacji Stowarzyszenia.
 1. Dnia 16 czerwca z okazji „Powitania Lata” został zorganizowany w kooperacji z   gminą Bielany piknik integracyjny. Podczas pikniku można było obejrzeć występy taneczne różnych zespołów lokalnych- dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich. Dzieci brały udział w wielu konkursach zręcznościowych i plastycznych. Można było także obejrzeć pokazy strażaków. Rodzice ze Stowarzyszenia przygotowali poczęstunek, który uprzyjemnił rodzinne spotkania.
 1. W okresie od 01 VII do 14VII odbył się turnus rehabilitacyjny w Sulęczynie z którego skorzystało 20 najmłodszych dzieci z wadą słuchu ich rodzice i rodzeństwo. Terapię prowadziło 10 specjalistów. Nasi podopieczni, w czasie wyjazdu brali udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych, a rodzice w szkoleniach warsztatowych. Rodziny poddawane były szeroko rozumianej rehabilitacji – bale, spacery, zajęcia sportowo-rekreacyjne. Celem turnusu jest zintensyfikowanie procesu rehabilitacji i zintegrowanie rodzin z podobnymi problemami.
 1. W dniach 30 VII-13 VIII 20 dzieci starszych pod opieką 3 specjalistów uczestniczyło samodzielnie w letnim obozie integracyjnym w Sulejowie koło Tomaszowa Mazowieckiego. Obóz łączył terapię językowo-pedagogiczną z atrakcyjną różnorodnością zajęć rekreacyjno-sportowych.  Wyjazd miał na celu usamodzielnienie naszych podopiecznych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w środowisku rówieśniczym i pobudzanie wiary we własne możliwości i umiejętności.
 1. Na przełomie września i października rozpoczęliśmy akcję zbierania zakrętek „Warto odkręcać” ,ma ona na  celu pozyskanie środków na rehabilitację dzieci  niesłyszących
 1.  Specjaliści pracujący w naszych Ośrodkach aktywnie uczestniczyli w różnego typu konferencjach, warsztatach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.
 1.  Członkowie Zarządu brali udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany.
 1. Stowarzyszenie „Usłyszeć Świat” na stałe utrzymuje kontakty z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Powiatowymi Centrami pomocy Rodzinie, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz placówkami przedszkolnymi i szkolnymi opiekującymi się naszymi dziećmi.

2011

Łącznie przeprowadzono 10738 oddziaływań i porad terapeutycznych.

 • Na przełomie listopada i grudnia rozpoczęliśmy prace organizacyjne związane z letnim turnusem rehabilitacyjnym dla 20 maluchów, z letnim obozem dla młodzieży oraz z balem karnawałowym i dyskoteką dla młodzieży- imprezy planowane na rok 2012.
 • 26 -27 XI w Ośrodku w Warszawie zorganizowaliśmy nieodpłatne szkolenie dla 24 rodziców oraz nieprofesjonalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu. Tematyka szkolenia zawierała aspekty techniczno –medyczne związane z budową ucha oraz aparatu słuchowego, aspekty psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dotyczące rozwoju i pracy z dzieckiem z wadą słuchu. Szkolenie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Poparte było filmami i dyskusjami dotyczącymi rehabilitacji.
 • 25 września wzięliśmy udział w pikniku dla Organizacji Pożytku Publicznego na terenie gminy Bielany. Wśród wielu innych organizacji mogliśmy zaprezentować dorobek naszej pracy i naszych osiągnięć. Zorganizowaliśmy wystawę prac malarskich naszego podopiecznego oraz umożliwiliśmy rodzicom zaniepokojonym wymową własnego dziecka na skonsultowanie problemu w naszym kąciku logopedycznym. Spotkania z logopedą cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród rodziców, jak i dzieci.
 • Dnia 18 września członkowie naszego Stowarzyszenia przy współpracy z gminą Bielany zorganizowali festyn pod hasłem „Pożegnanie lata” połączony z kiermaszem taniej książki.
 • W dniach 25 VII- 7 VIII zorganizowaliśmy obóz integracyjny dla 24 dzieci starszych pod opieką 3 specjalistów w Siemianówce nad zalewem Siemianowskim. Obóz łączył realizację programu przeciw alkoholowego z atrakcyjną różnorodnością zajęć rekreacyjno-sportowych. Wyjazd miał na celu usamodzielnienie naszych podopiecznych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w środowisku rówieśniczym i pobudzanie wiary we własne możliwości i umiejętności. Dzieci i młodzież nabyła umiejętność odmawiania spożycia alkoholu w różnych sytuacjach życiowych.
 • W okresie od 26 VI do 9VII zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny w Sielpii koło Kielc, z którego skorzystało 20 najmłodszych dzieci z wadą słuchu, rodzice i rodzeństwo. Terapię prowadziło 9 specjalistów.
 • 5 czerwca z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy w kooperacji z gminą Bielany piknik integracyjny połączony z wystawą obrazów artystów malarzy zaprzyjaźnionych z naszym Stowarzyszeniem.
 • 4 czerwca po raz pierwszy zorganizowaliśmy piknik przy Ośrodku w Wolominie z pomocą finansową Starostwa. Grupa podopiecznych Ośrodka, ich rodziny oraz mieszkańcy okolicznych bloków brali udział w licznych konkursach, zorganizowanych zabawach oraz pokazach, m.in. straży pożarnej, psów szkolonych do terapii.
 • Od 01 VI dzieci i młodzież z Ośrodka warszawskiego objęliśmy profilaktycznym programem pt. ,,Profilaktyka i integracja- jako forma zagospodarowywania czasu wolnego dzieci i młodzieży z wadą słuchu” dofinansowanym przez Dzielnice Bielany m-st Warszawy.
 • W dniach 14 i 21 maja w Ośrodku w Wolominie odbyło się dwudniowe, nieodpłatne szkolenie dla rodziców i nieprofesjonalistów dotyczące problematyki wad słuchu, w którym uczestniczyło 20 osób. Celem szkolenia było przybliżenie zagadnień związanych z szeroko pojętą terapią dziecka z uszkodzonym narządem słuchu.
 • 6 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym członkowie Stowarzyszenia przegłosowali niezbędne zmiany do Statutu.
 • 5marca został zorganizowany bal karnawałowy dla dzieci do 7 roku życia z obu Ośrodków w pięknej sali balowej Szkoły dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej. Dzieci odwiedził Mikołaj z workiem prezentów. W tym samym dniu w godzinach wieczornych odbyła się dyskoteka dla starszych podopiecznych Stowarzyszenia.

2010

Łącznie przeprowadzono ponad 10000 oddziaływań i porad terapeutycznych.

 • 4 XI odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka w Wolominie (drugi Ośrodek Terapii Rodzin prowadzony przez Stowarzyszenie) z udziałem licznie przybyłych władz lokalnych. Członkowie Stowarzyszenia od pierwszego kwartału 2009 wykonywali remont Ośrodka, a od września dzieci zaczęły systematyczne zajęcia rehabilitacyjne. Oba Ośrodki są hospitowane przez studentów Uczelni Pedagogicznych (APS). Studenci oglądają zajęcia, jak również pod okiem specjalisty prowadzą swoje niekiedy pierwsze zajęcia z małymi pacjentami.
 • Na przełomie października i listopada rozpoczęliśmy prace organizacyjne związane z letnim turnusem rehabilitacyjnym dla 25 maluchów, z zimowiskiem dla młodzieży oraz z balem karnawałowym i dyskoteką dla młodzieży- imprezy planowane na rok 2011.
 • 19 IX członkowie naszego Stowarzyszenia przy dużej współpracy gminy Bielany zorganizowali festyn pod hasłem „Pożegnanie lata” połączony z kiermaszem taniej książki.
 • W dniach 26 VII-8 VIII 20 dzieci starszych pod opieką 3 specjalistów uczestniczyło samodzielnie w letnim obozie integracyjnym w Supienie koło Augustowa. Obóz łączył terapię językowo-pedagogiczną z atrakcyjną różnorodnością zajęć rekreacyjno-sportowych. Wyjazd miał na celu usamodzielnienie naszych podopiecznych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w środowisku rówieśniczym i pobudzanie wiary we własne możliwości i umiejętności.
 • W okresie od 26 VI do 9VII odbył się turnus rehabilitacyjny w Sieli koło Kielc, z którego skorzystało 25 najmłodszych dzieci z wadą słuchu, rodzice i rodzeństwo. Terapię prowadziło 9 specjalistów. Celem turnusu jest zintensyfikowanie procesu rehabilitacji i zintegrowanie rodzin z podobnymi problemami, tak by stanowili dla siebie nawzajem grypy wsparcia.
 • W dniach 12 i 19 VI w Ośrodku w Wolominie zorganizowaliśmy dwudniowe, nieodpłatne szkolenie dla rodziców i nieprofesjonalistów dotyczące problematyki wad słuchu, w którym uczestniczyło 20 osób.
 • 6 czerwca z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy w kooperacji z gminą Bielany piknik integracyjny połączony z wystawą obrazów artystów malarzy zaprzyjaźnionych z naszym Stowarzyszeniem. Podczas pikniku można było obejrzeć występy taneczne różnych zespołów lokalnych- dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich. Dzieci brały udział w wielu konkursach zręcznościowych i plastycznych. Można było także obejrzeć pokazy strażaków. Rodzice ze Stowarzyszenia przygotowali poczęstunek, który uprzyjemnił rodzinne spotkanie.
 • 22 V 2010 Stowarzyszenie „Usłyszeć Świat” obchodziło swoje X-lecie. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy dotychczasowi pracownicy naszej organizacji, przyjaciele i rodzice, którzy przyczynili się do powstania Stowarzyszenia oraz Ci, którzy nadal dbają o jego rozwój. Występy dzieci, projekcja zdjęć i filmów archiwalnych umilały jubileusz.
 • 10.IV.2010 roku zostało zwołane Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na którym został powołany nowy Zarząd.
 • W okresie 1- 10 II 2010 zorganizowaliśmy integracyjne zimowisko ogólnorozwojowe w Ochotnicy dla 15 niesłyszących i słyszących dzieci w wieku od 8 do 15 lat.

2009

Łącznie przeprowadzono 10510 oddziaływań i porad terapeutycznych.

 • Stowarzyszenie przygotowało projekt publikacji i dzięki uznaniu go i dofinansowaniu przez PFRON oraz własnym funduszom wydało pozycję książkową p.t.: ,, Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie – dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców„ pod redakcją Joanny Kobosko w nakładzie 1000 egzemplarzy.
 • Na przełomie września i października rozpoczęliśmy prace organizacyjne związane z przygotowaniem turnusu rehabilitacyjnego dla 30 maluchów wraz z opiekunami oraz zimowiska dla młodzieży na rok 2010.
 • 13 września członkowie naszego Stowarzyszenia przy współpracą z gminą Bielany zorganizowali festyn pod hasłem „Pożegnanie lata” połączony z kiermaszem taniej książki.
 • W dniach 27.07 – 9.08 2009 zorganizowaliśmy letni obóz integracyjny dla 20 dzieci starszych pod opieką 3 specjalistów w Józefowie k/Suwałk. Organizowane przez nas obozy łączą terapię językowo- pedagogiczną z ogromną wielością i różnorodnością zajęć rekreacyjnych i sportowych. Prowadzą do większego usamodzielniania, umiejętności radzenia sobie poza środowiskiem rodzinnym oraz tworzenia pozytywnych relacji z innymi uczestnikami , a także poprawiają ich samoocenę.
 • W okresie 21.06 – 04.07. odbył się turnus rehabilitacyjny w Sielpi koło Kielc, z którego skorzystało 20 najmłodszych dzieci z wadą słuchu, rodzice i rodzeństwo. Terapię prowadziło 9 specjalistów. Nasi podopieczni , w czasie turnusu brali udział w zorganizowanych przez nas dodatkowych, grupowych zajęciach, a rodzice w szkoleniach warsztatowych.
 • 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy w kooperacji z gminą Bielany piknik integracyjny połączony z wystawą obrazów artystów malarzy zaprzyjaźnionych z naszym Stowarzyszeniem. Podczas pikniku na którym można było obejrzeć występy taneczne, posłuchać zespołu szantowego, wziąć udział w różnych konkursach, obejrzeć pokazy strażaków i posmakować potraw przygotowanych przez naszych rodziców bardzo aktywnie pomagali nam wolontariusze oraz współpracowała z nami Fundacja Gniazdo Piratów.
 • 16 i 23. 05. 2009 roku zorganizowaliśmy w Wolominie dwudniowe, nieodpłatne szkolenie dla rodziców i nieprofesjonalistów dotyczące problematyki wad słuchu w którym uczestniczyły 22 osoby. Celem szkolenia było przybliżenie zagadnień związanych z szeroko pojętą terapią dziecka z uszkodzonym narządem słuchu.

2008

 • W dniach 8-9 grudnia przeprowadziliśmy szkolenie warsztatowe dla kadry i pracowników Przedszkola nr.287 im. Piotrusia Pana w Warszawie ul. Broniewskiego 81. Szkolenie dotyczyło problematyki dziecka z wadą słuchu.
 • W dniu 10 października z inicjatywy artysty-plastyka p.Tamary Baczkowskiej-Urban odbył się wernisaż jej prac połączony z aukcją obrazów na rzecz naszego Stowarzyszenia.
 • W dniach 26-27 września  członkowie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w Konferencji dla Organizacji Pozarządowych OFIP 2008.
 • Dnia 14 września zorganizowaliśmy wspólnie z Gminą Bielany i Administracją Osiedla Piaski Piknik Integracyjny z okazji Pożegnania Lata. W Pikniku brali udział podopieczni naszych Ośrodków Terapii i okoliczni mieszkańcy. W programie Pikniku były występy sceniczne, konkursy sportowe i prezentacja wozów policyjnych.
 • W dniach 24.07-06.08 zorganizowaliśmy po raz kolejny letni integracyjny obóz ogólnorozwojowy dla 21 dzieci w wieku od 8r.ż. do 15r.ż. w Gospodarstwie Agroturystycznym w Józefowie k/Suwałk. Dzieci objęte były opieką 2 specjalistów i 2 wychowawców.
 • W okresie 21.06-04.07.2008 odbył turnus rehabilitacyjny w Sielpii ,w którym uczestniczyło 157 osób w tym zajęciami rehabilitacyjnymi objętych zostało 40 dzieci z wadą słuchu prowadzonymi przez 16 specjalistów.
 • Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka wspólnie z Gminą Bielany i Administracją Osiedla Piaski zorganizowaliśmy w dniu 08 czerwca Piknik Integracyjny. W Pikniku brały udział dzieci z wadą słuchu wraz z rodzeństwem i rodzicami oraz mieszkańcy okolicznych dzielnic. Podczas Pikniku uczestnicy mieli możliwość obejrzenia występów tanecznych, posłuchania zespołów szantowych i drużyny harcerskiej 254, wzięcia udziału w różnych konkurencjach sportowych.
 • Od początku kwietnia uruchomiliśmy Informacyjny Telefon Zaufania dla osób potrzebujących informacji dotyczących wady słuchu i problemów z nią związanych. Informacji udzielał doświadczony rodzic-pracownik Ośrodka Terapii od poniedziałku do piątku w godz.9-15.
 • W okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy po raz pierwszy turnus zimowy dla starszych dzieci szkolnych w Józefowie k.Suwałk.
 • W dniach 11-20 luty zorganizowaliśmy zimowy obóz integracyjny dla 16 dzieci w wieku od 7r.ż. do 14r.ż. Obóz odbył się w Gospodarstwie Agroturystycznym w Józefowie k/Suwałk. Dzieci przebywały pod opieką 2 specjalistów i 2 wychowawców.
 • 2 lutego zorganizowaliśmy zabawę noworoczno-choinkową dla 122 dzieci młodszych do 7r.ż. Bal Karnawałowy z wizytą Św. Mikołaja oraz Dyskotekę dla dzieci starszych od 7r.ż. w której uczestniczyło 43 dzieci. Łącznie w imprezach uczestniczyło 165 dzieci, które dzięki ofiarności sponsorów otrzymały upominki i słodycze.
 • W dniach 04-07 grudnia odbył się Andrzejkowo-Mikołajkowy biwak integracyjny dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu w Józefowie k/Suwałk. W biwaku uczestniczyło 18 dzieci, które przebywały pod opieką 2 specjalistów i 2 opiekunów.

2007

 • We wrześniu, październiku i listopadzie w Ośrodku Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu w Wolominie zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy dwie edycje trzydniowych szkoleń warsztatowych poświęconych terapii dziecka z wadą słuchu. Szkolenie adresowane było do wszystkich osób, które ze względów rodzinnych bądź profesjonalnych mają kontakt z dzieckiem z wadą słuchu.
 • 29 września zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy w Ośrodku Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu w Warszawie jednodniowe warsztaty dla rodziców dzieci z wadami słuchu z zaburzeniami integracji sensorycznej.
 • 16 września zorganizowaliśmy w Warszawie kolejny Piknik Integracyjny pod hasłem „Pożegnanie lata” połączony z kiermaszem taniej książki.
 • W sierpniu zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy turnus rehabilitacyjny dla 15 najstarszych dzieci w Józefowie k.Suwałk. Turnus odbył się w dniach 25 lipca- 3 sierpnia.
 • W czerwcu zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy turnus rehabilitacyjny dla 30 najmłodszych dzieci z wadami słuchu i ich rodzin. Turnus odbył się w Karwii i trwał od 9 czerwca do 23 czerwca.
 • 2 czerwca współorganizowaliśmy Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka.
 • 17 lutego zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy zabawę noworoczną dla 150 dzieci z wadą słuchu i ich słyszącego rodzeństwa. Dzięki pozyskanym darom rzeczowym, dzieci otrzymały atrakcyjne paczki oraz słodki poczęstunek.

2006

 • 17 września zorganizowaliśmy w Warszawie kolejny już Piknik Integracyjny pod hasłem „Pożegnanie lata” połączony z kiermaszem taniej książki .
 • Na przełomie czerwca i lipca zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy w Sielpii koło Kielc turnus rehabilitacyjny dla 42 dzieci z wadami słuchu i ich rodzin.
 • 4 czerwca współorganizowaliśmy Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka połączony z uroczystym otwarciem Ośrodka Terapii Rodzin Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Warszawie.
 • Zorganizowaliśmy zabawę noworoczną dla dzieci z wadą słuchu. Dzięki ofiarności naszych sponsorów dzieci otrzymały atrakcyjne paczki oraz poczęstunek.
 • W styczniu powołaliśmy do życia Ośrodek Terapii Rodzin Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 22 .

2005

 • Organizacja i przeprowadzenie  w Warszawie 2-dniowego szkolenia dotyczącego problemu wady słuchu dla osób zainteresowanych tym tematem ze względów rodzinnych lub zawodowych. Szkolenie miało dwie edycje.
 • Organizacja i przeprowadzenie  w Wolominie 2-dniowego szkolenia dotyczącego problemu wady słuchu dla osób zainteresowanych tym tematem ze względów rodzinnych lub zawodowych. Szkolenie miało dwie edycje.
 • Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego w Stegnie.
  Turnus trwał od 25 czerwca do 9 lipca. Udział w turnusie wzięło 20 rodzin i dzieci w wieku przedszkolnym i 20 rodzin i dzieci w wieku szkolnym.
 • Organizacja zabawy noworocznej dla 150 dzieci z wadą słuchu i ich słyszącego rodzeństwa. Dzięki pozyskanym darom rzeczowym, dzieci otrzymały atrakcyjne paczki oraz słodki poczęstunek.

2004

 • Prowadzenie stałych  usług terapeutycznych dla dzieci i ich rodzin z terenu powiatu wolomińskiego.
 • Organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatów dla 30 rodzin rozpoczynających rehabilitację swoich dzieci.
 • Organizacja i przeprowadzenie kolejnej edycji warsztatów szkoleniowych dla młodzieży, rodziców, oraz specjalistów i nauczycieli naszych dzieci na temat.: „Technika mowy i higiena głosu”.
 • Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego w Nowym Siodle w dniach 5.07-16.07.
 • Organizacja zabawy noworocznej dla 130 dzieci z wadą słuchu i ich słyszącego rodzeństwa. Dzięki ofiarności sponsorów, głównie w postaci darów rzeczowych, dzieci otrzymały atrakcyjne paczki oraz słodki poczęstunek.

2003

 • Przeprowadzenie kolejnej edycji warsztatów szkoleniowych dla młodzieży, rodziców, oraz specjalistów i nauczycieli naszych dzieci w Ośrodku Terapii Rodzin w Wolominie na temat.: „Technika mowy i higiena głosu”.
 • Współorganizacja ze Specjalistyczną Poradnią Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży PZG turnusu rehabilitacyjnego dla rodziców i ich dzieci rozpoczynających rehabilitację, który odbył się w Szczawnicy w okresie 13.09– 27.09.
 • Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla całych rodzin naszych dzieci w Domu Dziecka w Nowym Siodle koło Wałbrzycha w okresie 30.06–13.07 dla 75 uczestników.
 • Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej na terenie ZOO dla naszych dzieci i ich słyszących rówieśników z okazji Dnia Dziecka.
 • Występowanie do wielu organizacji i firm w celu zdobycia środków finansowych, z częściowym powodzeniem, na opracowanie i druk zainicjowanej w roku ubiegłym publikacji pt. „Spotkanie w dialogu”.
 • Przeprowadzenie szkolenia dla rodziców prowadzących rehabilitację swoich dzieci.
 • Podpisanie 5- letniej umowy na program PARTNER z PEFRON, dzięki czemu kontynuowaliśmy terapię dzieci z uszkodzonym narządem słuchu i ich rodzin na terenie Ośrodka Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu w Wolominie.
 • Organizacja zabawy noworocznej dla 120 dzieci z wadą słuchu i ich słyszącego rodzeństwa. Dzięki ofiarności sponsorów, głównie w postaci darów rzeczowych, dzieci otrzymały atrakcyjne paczki oraz słodki poczęstunek.

2002

 • Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka.
 • Współorganizacja turnusu rehabilitacyjnego dla 20 dzieci i ich rodzin w okresie 19.05. – 2.06 w Stegnie nad morzem.
 • Organizacja i przeprowadzenie trzymiesięcznego szkolenia warsztatowego dla 24 specjalistów pracujących z dziećmi pt. „Technika mowy i higiena głosu”.
 • Pozyskanie środków finansowych na zakup:
  • baterii do aparatów słuchowych i implantów ślimakowych dla dzieci rodziców będących członkami Stowarzyszenia, dzięki czemu odciążyliśmy budżety domowe naszych członków na kilka miesięcy,
  • kamery wideo, celem dokumentowania sesji terapeutycznych naszych podopiecznych holenderską metodą VIT /sponsor PZU ŻYCIE/.
 • Pozyskanie środków finansowych od prywatnych sponsorów na dopłatę dla dwojga dzieci zakupu nowoczesnych, cyfrowych aparatów słuchowych oraz urządzeń wzmacniających dźwięki.
 • Organizacja balu noworocznego dla 120 dzieci i wręczenie im atrakcyjnych upominków pozyskanych od sponsorów.
 • W styczniu podjęcie inicjatywy powołania Ośrodka Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu w Wolominie. Dzięki ogromnej życzliwości władz lokalnych Wolomina 18 października 2002 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Ośrodka. Od 28 października rozpoczęliśmy wielospecjalistyczną terapię dzieci z uszkodzonym narządem słuchu oraz wspomaganie rodzin. Sześciu specjalistów podjęło się prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych do końca roku na zasadzie wolontariatu.
 • Podjęcie inicjatywy wydania publikacji książkowej – poradnika dla rodziców dzieci i młodzieży z wadą słuchu pt. „Spotkanie w dialogu” pod redakcją Joanny Kobosko. Jest to unikalna pozycja wydawnicza o zasięgu ogólnopolskim, zawierająca niepublikowane relacje osób dotkniętych wadą słuchu, doświadczonych specjalistów zajmujących się terapią, ujmująca wieloaspektowo zagadnienia rehabilitacji i życia przede wszystkim młodzieży i wchodzących w życie osób dorosłych. Należy podkreślić, iż do chwili obecnej obserwuje się dotkliwy brak tego rodzaju opracowań na polskim rynku wydawniczym.
 • Nawiązanie kontaktu z Koordynatorem Medycznych Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu przy Centrum Zdrowia Dziecka oraz Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka oraz wysłanie stosownych pism, w których zadeklarowaliśmy gotowość podjęcia współpracy na rzecz najmłodszych dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, wyłonionych w ramach programu realizowanego ze środków społecznych.

2001

 • Prowadzenie przez 8 miesięcy zajęć indywidualnych dla 20 dzieci z wadą słuchu w wieku 0 – 6 lat, rodziców głuchych w ich domach rodzinnych.
 • Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej, surdopedagogicznej, psychologicznej oraz integracji sensorycznej: dla 60 dzieci w okresie czterech miesięcy i dla 80 dzieci w grudniu.
 • Współorganizacja dwóch wyjazdowych turnusów rehabilitacyjnych dla 35 dzieci i ich rodziców w Dąbkach k/Koszalina w terminie 11-23.06 i w Piechowicach 24.06.-7.07.
 • Pozyskanie od sponsorów środków finansowych, które pozwoliły na pokrycie znaczącej części kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz całkowite zwolnienie z opłat rodzin najbiedniejszych.
 • Organizacja dwóch 5- dniowych stacjonarnych turnusów /na terenie Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Warszawie/ dla 12 dzieci wraz z ich opiekunami w listopadzie 2001 roku.
 • Organizacja szkolenia warsztatowego dotyczącego metod wczesnej rehabilitacji dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem metody audytywno – werbalnej. Warsztaty przeznaczyliśmy dla terapeutów zajmujących się dzieckiem z wadą słuchu w swoich placówkach – 80 osób, jako kontynuacja szkoleń realizowanych w 2000 roku.
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej na temat: „Współczesne metody pracy z małym dzieckiem z wadą słuchu z uwzględnieniem metody SI przy wykorzystaniu aparatów słuchowych nowej generacji i implantów ślimakowych”. W konferencji brali udział specjaliści z ośrodków diagnozy i rehabilitacji dzieci z wadą słuchu.
 • Organizacja dwóch dziecięcych imprez okolicznościowych w systemie integracyjnym. Była to zabawa choinkowo – noworoczna dla 50 dzieci z wadą słuchu i ich słyszących rówieśników oraz Dzień Dziecka dla 40 dzieci wraz z rodzicami i słyszącym rodzeństwem na terenie warszawskiego ZOO. Obie imprezy pozwoliły naszym dzieciom na kontakt ze słyszącymi kolegami.

2000

 • Organizacja i prowadzenie dwóch 1-dniowych specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla 120 osobowej kadry rehabilitantów pracujących na terenie województwa mazowieckiego, pod tytułem:
  „Dziecko z wadą słuchu w wieku 0 – 5 lat poza środowiskiem rodzinnym”.
  Warsztaty przybliżyły uczestnikom specyfikę rehabilitacji dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Warsztaty te znalazły duże uznanie u odbiorców, którzy zgłosili potrzebę kontynuacji warsztatów z rozszerzoną tematyką zajęć praktycznych.
 • Organizacja dwóch imprez okolicznościowych dla 50 dzieci z wadą słuchu, w systemie integracyjnym:
  – z okazji Dnia Dziecka,
  – bal noworoczny, na którym dzieci zostały obdarowane prezentami.

 


Pomóż Światu nas usłyszeć! Każdy, nawet najmniejszy gest, wspomagający naszą akcję jest dla nas bezcenny. Prosimy Cię o 'lubienie', 'tweetowanie' i 'plusiki'. Dziękujemy! :)
Dołącz do nas!