Ośrodek w Warszawie

Przez sześć dni w tygodniu w Ośrodku prowadzona jest wielospecjalistyczna terapia dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu i innymi dysfunkcjami, otaczamy opieką całą rodzinę.

Ośrodek Terapii Rodzin Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
Nocznickiego 13A Lok. 1, 01-948 Warszawa

Koordynator Ośrodka: Elżbieta Osowiecka tel. 604-161-333

Ilość dzieci korzystających z zajęć: ok. 110

Stowarzyszenie „Usłyszeć Świat”  realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON

Konkurs 1/2020 pod nazwą „Kompleksowa i systematyczna rehabilitacja dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu i mowy”

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2024 roku. Całkowita kwota dofinansowania projektu w okresie od 01.04.2021-31.03.2024 to 631090,00. W trakcie realizacji całego zadania, wsparciem objętych jest 110 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Projekt skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu i zaburzeniami rozwojowymi mowy w wieku od 0-26 roku życia.

Prowadzone przez nas formy wsparcia to:

  • Indywidualna rehabilitacja logopedyczna
  • Indywidualna rehabilitacja pedagogiczna
  • Indywidualna rehabilitacja psychologiczna
  • Logorytmika
  • Rehabilitacja grupowa metodą audytowo-werbalną
  • Trening multimedialny

W ramach środków finansowych PFRON prowadzimy grupowe i indywidualne zajęć, które:

  • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.


Pomóż Światu nas usłyszeć! Każdy, nawet najmniejszy gest, wspomagający naszą akcję jest dla nas bezcenny. Prosimy Cię o 'lubienie', 'tweetowanie' i 'plusiki'. Dziękujemy! :)
Dołącz do nas!