Nasze plany

W planach na najbliższe lata mamy stałe wspieranie ilościowe, jak i jakościowe podstawowej działalności rehabilitacyjnej w zakresie usług indywidualnych, jak i grupowych w różnych jej formach.

  • Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych wyjazdowych i stacjonarnych tak dla rodzin rozpoczynających rehabilitację, jak i pozostających w terapii ciągłej z zastosowaniem najnowszych metod.
  • Systematyczne szkolenie rodzin: spotkania weekendowe, kursy kilkudniowe, grupy wsparcia itp.
  • Objęcie systematyczną opieką rodzin głuchych i ich dzieci z wadą słuchu.
  • Prowadzenie i rozszerzenie form pracy Ośrodka Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu w Warszawie
  • Ogólnopolskie szkolenia terapeutów dzieci z uszkodzonym narządem słuchu w zakresie: metody Integracji Sensorycznej, techniki mowy i higieny głosu, pracy z dzieckiem niesłyszącym w szkole, w przedszkolu i in.
  • Wypromowanie wydawnictw informacyjnych dla rodziców: biuletyny, ulotki, poradniki itp.
  • Stałe dążenie do uaktywniania członków naszego Stowarzyszenia i zwiększania jego liczebności.
  • Wspomaganie rodzin w szczególnych sytuacjach życiowych.
  • Szerzenie rzetelnej wiedzy na temat uszkodzenia narządu słuchu, konsekwencji jakie stąd wynikają, metod rehabilitacyjnych i ich skuteczności w środowiskach oświatowych

 


Pomóż Światu nas usłyszeć! Każdy, nawet najmniejszy gest, wspomagający naszą akcję jest dla nas bezcenny. Prosimy Cię o 'lubienie', 'tweetowanie' i 'plusiki'. Dziękujemy! :)
Dołącz do nas!