Czy twoje dziecko słyszy?

W tym rozdziale opisano prawidłowy rozwój reakcji słuchowych i rozwój mowy u dziecka w poszczególnych okresach jego życia. Pamiętaj, że każde dziecko ma swoje indywidualne tempo rozwoju. Opisane poniżej umiejętności zdobywa stopniowo. Jeśli na jedno z pytań w określonym przedziale wiekowym nie możesz odpowiedzieć pozytywnie, nie oznacza to jeszcze, że Twoje dziecko ma problemy ze słyszeniem. Jeśli jednak odpowiedź na dwa lub więcej pytań jest negatywna lub wątpliwa, zgłoś się z tym problemem do swego lekarza rodzinnego.

Test dla dzieci do 3 miesiąca życia

Od około 2 miesiąca życia niemowlę zaczyna głużyć (gruchać). Głużenie to gardłowe dźwięki przypominające k, g, ch. Jest to czynność odruchowa, nie związana ze słyszeniem. W tym okresie dziecko zaczyna reagować uśmiechem na Twój widok. Swoje emocje wyraża płaczem i gruchaniem.

Sprawdź, czy Twoje dziecko:

 • Budzi się przy głośnych dźwiękach?
 • Reaguje przestrachem lub mruży oczy słysząc głośne dźwięki?
 • Od około 2 miesiąca reaguje na Twój głos, uspokaja się, uśmiecha się, gdy Cię słyszy?
 • Głuży (wydaje gardłowe dźwięki)?

Test dla dzieci po 4-6 miesiącu życia

Około 5-6 miesiąca życia niemowlę zaczyna gaworzyć – świadomie, pod kontrolą słuchu, naśladuje dźwięki przypominające mowę: samogłoski, spółgłoski, sylaby. Wypowiedzi przypominają najczęściej brzmieniem ma, mu, da, di. Barwą głosu potrafi wyrażać emocje, np. zadowolenie czy niezadowolenie. Dziecko z poważnym uszkodzeniem słuchu nie gaworzy.

Sprawdź, czy Twoje dziecko:

 • Zwraca głowę w kierunku źródła dźwięku – np. głosu, zabawek dźwiękowych, szczekającego psa?
 • Reaguje na zmiany Twego głosu?
 • Budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś mówi?
 • Gaworzy?

Test dla dzieci między 7-12 miesiącem życia

Dziecko zaczyna łączyć sylaby w większe grupy. Używa dźwięków naśladujących mowę do wyrażania emocji czy potrzeb. Zaczyna różnicować usłyszane słowa, dostosowując do nich swoje reakcje – zaczyna reagować na swoje imię, rozumie proste polecenia i zakazy. Pod koniec pierwszego roku życia może wypowiadać 1-2 słowa ze zrozumieniem.

Sprawdź, czy Twoje dziecko:

 • Zwraca się w kierunku źródła dźwięku – głosu, grającej zabawki, itp.?
 • Słucha, gdy się do niego mówi?
 • Reaguje na swoje imię?
 • Rozumie proste słowa, np. ‚mama’, ‚oko’, itp.- zwraca się w kierunku nazywanych osób, przedmiotów lub pokazuje je palcem?
 • Rozumie proste polecenia i zakazy – ‚nie wolno!’, ‚chodź tutaj’ itp.?
 • Powtarza sylaby (gaworzy)?
 • Używa dźwięków naśladujących mowę, by zwrócić na siebie uwagę?
 • Próbuje naśladować głosy zwierząt?
 • Próbuje naśladować głośność i rytm Twego głosu?

Test dla dzieci między 13-24 miesiącem życia

To okres, kiedy dziecko opanowuje podstawowy zasób słów określających osoby i przedmioty ze swego otoczenia. Gwałtownie rozwija się rozumienie mowy. Dziecko stopniowo poszerza zasób słownictwa, zaczyna spontanicznie łączyć elementy swego słownika w kombinacje dwuwyrazowe. Pod koniec drugiego roku życia słownik dziecka może składać się z ponad 50 słów.

Sprawdź, czy Twoje dziecko:

 • Rozumie proste polecenia i pytania, np.: ‚gdzie jest twój but’, ‚chodź’, ‚podaj piłkę’?
 • Umie pokazywać części ciała?
 • Naśladuje głosy zwierząt?
 • Kołysze się w rytm muzyki?
 • Lubi zabawy-rymowanki, np. ‚idzie rak…’, ‚koci-koci’?
 • Wypowiada kilka do kilkudziesięciu słów?
 • Próbuje składać po dwa słowa, np.: ‚chodź pa-pa’, ‚am nie’?

Test dla dzieci miedzy 2-3 rokiem życia

To okres bardzo intensywnego poszerzania się słownika dziecka. Wypowiedzi nastawione są na komunikowanie się, zawierają co najmniej dwa wyrazy. Niektóre mogą składać się 3-5 wyrazów. Początkowo dziecko posługuje się charakterystyczną gramatyką, która nie jest dosłownym odzwierciedleniem języka, jakim posługują się osoby dorosłe. Stopniowo opanowuje prawidłowe formy gramatyczne. Trzylatek posługuje się słownikiem złożonym z około 1000 słów. Około 80% jego wypowiedzi jest zrozumiałych, nawet dla obcych.

Sprawdź, czy Twoje dziecko:

 • Rozumie złożone polecenia, np. ‚weź lalę i włóż do szuflady’?
 • Potrafi nazwać prawie wszystko w swoim otoczeniu?
 • Często zadaje proste pytania?
 • Jego mowa około 2 roku życia jest w 25-50% zrozumiała dla otoczenia?
 • Jego mowa około 3 roku życia jest w 50-80 % zrozumiała dla otoczenia?

Test dla dzieci między 3-4 rokiem życia

Język dziecka w tym okresie życia jest już dość dobrze ukształtowany. Dziecko potrafi opowiedzieć prostą bajkę lub wymyśloną historyjkę. Jego mowa jest na ogół zrozumiała, także dla obcych.

Sprawdź, czy Twoje dziecko:

 • Słyszy, kiedy wołasz je z innego pokoju?
 • Słucha radia i telewizji na tym samym poziomie głośności co inni członkowie rodziny?
 • Odpowiada na proste pytania: ‚kto?’, ‚co?’, ‚dlaczego?’, itp.?
 • Umie opowiedzieć, co wydarzyło się w przedszkolu, na podwórku?
 • Używa zdań, które składają się z 4 i więcej słów?
 • Wypowiada się dość swobodnie, na ogół bez powtarzania sylab czy słów?

Test dla dzieci między 4-5 rokiem życia

Systematycznie rozwija się uwaga słuchowa, powiększa się zasób słownictwa.

Sprawdź, czy Twoje dziecko:

 • Umie wysłuchać z uwagą krótkiej historyjki i odpowiedzieć na proste pytania związane z jej treścią?
 • Słyszy i rozumie większość z tego, o czym mówi się w domu, w przedszkolu?
 • Buduje zdania zwierające dużo szczegółowych informacji?
 • Z łatwością porozumiewa się z innymi dziećmi i dorosłymi?
 • Wypowiada prawidłowo większość głosek?
 • Jego wypowiedzi są na ogół poprawne gramatycznie?

 


Pomóż Światu nas usłyszeć! Każdy, nawet najmniejszy gest, wspomagający naszą akcję jest dla nas bezcenny. Prosimy Cię o 'lubienie', 'tweetowanie' i 'plusiki'. Dziękujemy! :)
Dołącz do nas!